Kolmårdens Snickeri AB finns mitt i Krokek, 2 mil norr om Norrköping.

Kolmårdens Snickeri AB
Polisvägen 15
618 30 Kolmården

Tel 011-39 71 64
info@kolmardenssnickeri.se
org. Nr. 556507-3144